DAFTAR PEJABAT

  NIP :  19760817 199511 1 003
NAMA :  LULUK KUSUMA AA.S.STP
PANGKAT/GOL :  IV/a
JABATAN :  CAMAT KECAMATAN JIKEN

 

NIP :  19621220 198202 1 003
NAMA :  MUHAMMAD SOLEKAN,SH.AP
PANGKAT/GOL :  IV/a
JABATAN :  SEKCAM

 

NIP :  19630113 198303 2 004
NAMA :  SRI MARTINI
PANGKAT/GOL :  III/c
JABATAN :  Subbag Program dan Keuangan

 

NIP :  19690312 198903 1 006
NAMA :  JARKO,SE.
PANGKAT/GOL :  III/c
JABATAN :  Subbag UMUM dan Kepegawaian

 

NIP :  19610510 198303 1 028
NAMA :  JAMARI
PANGKAT/GOL :  III/d
JABATAN :  SEKSI PEMERINTAHAN

 

NIP :  19590709 198303 1 011
NAMA :  MULYONO,SP
PANGKAT/GOL :  III/d
JABATAN :  SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

 

NIP :  19651231 198603 1 107
NAMA : SUWARJO, S.Sos
PANGKAT/GOL :  III/d
JABATAN :  SEKSI PEMBANGUNAN

 

NIP :  19620627 198203 1 009
NAMA :  PUJIANTO
PANGKAT/GOL :  III/d
JABATAN :  SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

 

NIP :  19720613 199203 1 006
NAMA :  RAJIMAN, SIP
PANGKAT/GOL :  III/d
JABATAN :  SEKSI PELAYANAN DAN PERIJINAN